Archetyp Objevitel

Pokud nevíte, co je to Archetyp, naleznete informace ZDE.

Archetyp OBJEVITEL

Motto: „Nezahánějte mě do rohu.“

Archetyp Objevitel je společně s Neviňátkem a Mudrcem archetypy, které touží po klidu ráje. Objevitel se osobně vydává do dálek, aby poznal svět. Miluje hledání, žije jím, naplňuje ho. Touží ze své podstaty po nalezení hledaného a nesnáší nudu. Představitelem objevitelů by mohl být jistě Kryštof Kolumbus

A hlavní rys Objevitele?

Nejen, že objevitel hledá vše nové, dá se říci, že hledá nové světy, ale on chce aby byly lepší než ty staré – od toho ono hledání ráje.

Vlastnosti Objevitele:

– jakmile se pro něco rozhodnou, jsou cílevědomí, odvážní, zvědaví….

– Objevitelé jsou inteligentní a mají analytickou mysl. Občas jsou ale chaotici.

– Objevitelé mají odvahu zkoušet věci, které jiní nevyzkoušeli a z podstaty své povahy zajít dál, než kdokoli před nimi zašel.

– cení si svobody, nesnáší hranice, nemají rádi konflikty

– Objevitelé vnímají nové trendy a chtějí je vyzkoušet

Charakteristika Objevitele:

– jeho cílem je zažít lepší život, svobodnější a autentičtější

– je samostatný, upřímný, odvážný a nezávislý – dobrý společník na cesty

– jeho velkým hnacím motorem je poznání všeho druhu, jde za hranice známého

Cesta Objevitele:

Jeho současná podstata pramení z dávného pocitu opuštění, touhy a nudy

– nejdříve přichází putování do dálek, zkoumání světa kolem

– později přichází přerod – hledání vlastní identity, jedinečnosti, naplnění a velkých cílů

– a nakonec dojde k vyjádření jejich individuality a jedinečnosti

Stinná stránka Objevitele:

– Objevitel se může odcizit svému okolí a běžnému životu. Pak jej vlastně není možné zařadit zpět do společnosti

– má strach z uvěznění na jednom místě, vnitřní samoty. Těžko se přizpůsobuje.

Kladné stránky Objevitele:

– je samostatný, ambiciózní, upřímný

– dokáže lidem prošlapávat cestu k novým věcem, světům…

– jeho svoboda je mu nade vše a tím ke svobodě inspiruje ostatní

Co tedy reprezentuje váš Archetyp Objevitele?

Pokud Neviňátko vnímá pobyt v ráji jako své nezadatelné právo, pak objevitel vyráží na cestu, aby tento ráj sám nalezl. Jeho cesty jsou plné dobrodružství a umí je vidět i tam, kde by ostatní strádali. Z nebezpečí vždy unikne a většinou dorazí k cíli. A pokud ne – najde si jiný cíl.
Objevitel otevřeně mluví o potřebě svobody, nezávislosti, dobrodružství a ochotě riskovat.

Jednoho představitele jsme již jmenovali – Kryštofa Kolumba, ale byli zde i další – například náš Emil Holub, Hanzelka se Zikmundem, nebo Americká pilotka Amelia Earhart. Z fiktivních postav to pak může být třeba Indiana Jones, nebo Flinn Carsen.

Objevitel rychle chápe a hodnotí situaci, dokáže se přizpůsobit. Málokdy důvěřují někomu jinému, než sobě. Často vyžadují autenticitu, pravdivost. Objevitelé chtějí žít podle svého, ale často spoléhají na ostatní, že jim k tomu poskytnou prostředky a zázemí.