Archetyp Mudrc

Pokud nevíte, co je to Archetyp, naleznete informace ZDE.

Archetyp MUDRC

Motto: „Pravda nás osvobodí.“

Mudrc je další ze známých starověkých Archetypů. Znalosti a rétorika, byly ve starém Řecku ceněny stejně vysoko jako hrdinství. Kdo by neznal ze školy jména jako Platón, Aristotelés, Xenofón, případně Homér či Pythágoras. Tito učenci byli vysoce oceňováni a veřejnost si jich vážila a uctívala je. Toto se poté přeneslo i do starého Říma.

A hlavní rys Mudrce?

V Mudrcovi je velká touha objevit pravdu. Jeho cílem je využít své inteligence k pochopení jak svět vlastně funguje. Vždy klade důraz na znalosti, na touhu vědět, být odborníkem ve svém oboru. Někdy tak zapomíná na praktičnost a na realizaci svých plánů.

Vlastnosti Mudrce:

– je přesvědčený o tom, že vzdělávání nikdy nekončí a je potřeba stále získávat nové informace

– jeho cílem je odlišit se od ostatních a to i svojí inteligencí a množstvím informací, které má

– pomáhá lidem rozumět světu a výzvám v životě

– dokáže delegovat úkoly na své žáky, dělá chytrá a nezaujatá rozhodnutí

– lidé se díky němu cítí informováni, obdivují jej za to, věří mu

Charakteristika Mudrce:

– snaží se pochopit svět a předat vědomosti dále.

– je moudrý, inteligentní, snadno chápe, vidí souvislosti tam, kde jiní ne.

– je stručný, rozhodný, autoritativní.

Cesta Mudrce:

Snaží se zjistit jak věci i svět fungují, tíží ho ale také pochybnosti z touhy najít pravdu.

– nejdříve – hledá dokonalou pravdu, touží po objektivitě

– později – převládá kritické myšlení a skepticizmus, snaží se dosáhnout vlastní odbornosti

– a nakonec – dosahuje mistrovství, moudrosti a sebedůvěry

Stinná stránka Mudrce:

– Mudrc má stále strach aby nebyl podveden sveden na špatnou cestu (vědomostí) aby nebyl oklamán

– dokáže se stále dokola zaobírat detaily své práce a nikdy nedojít k závěrům (paralýza z analýzy)

Kladné stránky Mudrce:

– snaží se své vědomosti předat ostatním a to nejen svým následovníkům

– je odhodlaný najít pravdu, poskytovat odborné rady a informace

– působí důvěryhodně a zprostředkovává jasné a ověřené informace

Co tedy reprezentuje váš Archetyp Mudrce?

Pokud se lidé v něčem pletou, něčemu nerozumí, nebo platí nějaké mylné dogma, pak se můžeme spolehnout na to, že právě Mudrc do všeho vnese řád a objasní pravdu. Mnoho lidí s tímto Archetypem za svoji pravdu také trpělo – zvláště ve středověku.

Za mudrce jmenujme tedy krom těch starořeckých z úvodu Giordana Bruna, Alberta Einnsteina, Bill Gates, ale myšlenkově třeba také Budha.

Archetyp Mudrce jde vždy za pravdou. A to bez ohledu na to, jak strastiplná, nebo dlouhá ta cesta bude. Může se mu stát, že na té cestě zabloudí, nebo se zdrží na jednom místě déle, než chtěl, ale většinou vždy pokračuje. A pak, když objeví to, co chtěl se rozdělí s ostatními.
Šíří pravdu a nekouká na to, zda se někoho dotkne. Je pro něj důležité zachovat si svobodu myšlení. Je správcem moudrosti.